Kathryn Davidson


General

Öka YouTube-följare med de närmaste metoderna till naturen

Posted by Kathryn Davidson on

Eftersom användarnas vanor att konsumera YouTube-views har förändrats har det skett betydande förändringar i deras prenumerations- och prenumerationskriterier. Människor publicerar inte intressant eller intressant innehåll; de är ovilliga att prenumerera på kanaler som inte ger detaljer eller fokuserar på ett specifikt ämne Youtube Likes.

Det naturliga sättet att få prenumeranter är att fokusera exakt på ovanstående. Det är möjligt att säga att motivation ofta inte räcker för att fokusera på dessa frågor i den inledande fasen eller i kanaler under hundra tusen abonnenter. I ett sådant fall bör vissa naturliga metoder användas för att öka YouTube-followers. För detta:

1.Prenumeranter kan prenumerera på system med gratis krediter till Youtube.

  1. Betalda abonnentsändningar, plattformar för kvalitetsalternativ kan användas.

Den andra metoden är valet av kvalitet och långsiktiga tankekanaler. Bristen på kvalitet hos den första metoden kräver valet av den andra metoden till en viss kostnad via https://Snorbilligt.se.

General

Riskerna för barn som lever med vape och e-cigarettanvändare?

Posted by Kathryn Davidson on

I tobaksderivat är nikotin från en vape det huvudsakliga kemiska ämnet som i alltför stora mängder kan vara giftigt om det tas i kvantiteter som är större än 0,5-1mg / kg.
Koncentrationen av nikotin som finns i patronerna kan därför utgöra en allvarlig risk för förgiftning, särskilt hos barn.
Enbart 2013 fanns det mer än 1300 fall av flytande nikotinförgiftning i USA, inklusive mer än 300 allvarliga fall och en död. Bland de viktigaste offren är barn under 4 år, som ofta av misstag befinner sig i intag av dessa ämnen, ibland även i stora mängder, från laddningsanordningar.
I Sverige sedan 2010 mottagit cirka 300 förfrågningar om rådgivning om e-cigarettexponeringar från det nationella territoriet. Ur de fallstudier som analyserats, upprepade fall av misslyckad behandling (26 fall), eller användning av flytande påfyllnad elektronisk cigarett och vape, som om det vore ett läkemedel, som förpackningar med påfyllnad är mycket lik behållarna av några av drogerna i droppar: denna händelse utsätter dig för onödig fara och det förtjänar en noggrann utvärdering inte bara av användarna av elektroniska cigaretter och vape, men framför allt av organ för övervakning av säkerheten för kemiska produkter.
De tilltalade vätskorna bör därför betraktas som verkliga giftiga ämnen, farliga även i små mängder.
Om absorberas genom huden eller intas, kan dessa ämnen (innehållande förutom nikotin även lösningsmedel och olika smaker, från jordgubb till choklad, särskilt attraktivt för barn) orsaka kräkningar och anfall.
Som en omedelbar risk flytande nikotin är mycket farligare än den som finns i tobak eftersom det absorberas snabbare av kroppen.
Ibland är risken att lämna dessa vätskor runt huset inte ens känt av föräldrarna, som märker vätskans giftiga potential endast när barnen börjar kräka.
Mängden intas som kan orsaka problem beror på koncentrationen av nikotin i vätskor; de flesta är mellan 1,8% och 2,4%. och vid dessa koncentrationer kan de sällan vara dödliga för barn, men i högre koncentrationer, såsom 7% – 10% (lätt köpt på internet med e-handel), kan de vara även i små mängder.
Därför är det mycket önskvärt med bestämmelser som säkerhet för produktionsstandarder (särskilt för importerade produkter), barnsäkra säkerhetsstängningar på containrar och varningsetiketter på en vape från https://vape.se/.